جدید ترین و معتبر ترین تعریف آمایش سرزمین


از : « انجمن مطالعات آمایش سرزمین » ( سیات )


سایت رسمی ...> موضوعات> سرزمین> آمایش> تعریف


آمایش سرزمین چیست ؟


تعریف


آمایش سرزمین یک سیاست عمومی است که به برنامه ریزی و هماهنگ کردن امور کاربری زمین ، سازماندهی ساخت و سازها ، و همچنین تهیه و تدارک تاسیسات عمومی و فعالیت ها در فضای جغرافیائی می پردازد . تفاوتی اساسی میان نواحی ساختمانی و بقیه سرزمین وجود دارد .
مناطق ساختمانی توسط مدیران محل برنامه ریزی شده و به تصویب مقامات مافوق آنان می رسند . پس از این تصویب ، مدیران محل مسؤول اجرای مصوبه های خاصٌ محلٌی ساخت و سازهای موجود در در نواحی ساخت و ساز هستند . از سوی دیگر ساخت و سازهایِ موجود خارج از این حوزه وظیفه ی آنان به صورتی همه جانبه و بسیار جدٌی بنا به قانون فدرال مدیریت شده مقامات مافوق مدیران محل مسؤولیت صدور مجوز های خاصٌ آنها را بر عهده دارند .
مسئله آمایش ، که به تغییر و تحولات چارچوب زندگی و جامعه ها مربوط می شود ، جوانبی پیچیده و به هم بسته از زندگی ما را در بر می گیرد که می توانند ضد و نقیض دیده شوند : مدیریت تقاضای مسکن و فضاهای تفریح و تفرٌج ، تکامل تجهیزات عمومی ، تکامل کشاورزی ، حفاظت محیط ، حفاظت میراث های ساختمانی و مناظر ، مبارزه بر علیه آلودگی صوتی ، صدور مجوز بنگاه ها ، باز سازی محل صنایع قدیمی ِ رها شده ، و غیره ... هماهنگی لازم میان منافع متعدد کنونی یکی از اساسی ترین ماموریت های آمایش سرزمین است .
سرزمین ، آمایش ، تعریف ، آئین نامه ها و دستور العمل ها ، قواعد متداول ، قوانین و مقررات ، ابزارِ آمایش ، طرح های مجتمع سازی ، قطب توسعه ، برنامه هادی محل ، تراز نامه محل ، کمیسیون محلی


ماخذ :http://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/definition/

متن اصلی :


Site officiel ... >Thèmes >Territoire >Aménagement >Définition
Qu'est-ce que l'aménagement du territoire?
Définition
L’aménagement du territoire est la politique publique qui consiste à planifier et coordonner l’utilisation du sol, l’organisation du bâti, ainsi que la répartition des équipements et des activités dans l’espace géographique. Il existe une distinction fondamentale entre les zones à bâtir et le reste du territoire.
Les zones à bâtir sont planifiées par les communes et approuvées par le Canton. Les communes sont ensuite responsables de la police des constructions sises dans les zones à bâtir. En revanche, les constructions sises hors des zones à bâtir sont régies très strictement par la loi fédérale, le Canton est responsable de la délivrance d'une autorisation spéciale.
Liées à l'évolution de notre cadre de vie et de notre société, les questions d'aménagement portent sur des aspects complexes et interdépendants, qui peuvent sembler contradictoires: gestion de la demande de logements et d’espaces de loisirs, évolution de la mobilité, de l'agriculture, préservation des sites, du patrimoine bâti et du paysage, lutte contre le bruit, accueil d’entreprises, reconversion d’anciens sites industriels, etc… La nécessaire coordination des multiples intérêts en présence est une des principales missions de l’aménagement du territoire.
CEAT - Communauté d'études pour l'aménagement du territoire
http://ceat.epfl.ch/
Territoire
Aménagement
Définition
LAT révisée
Guides et manuels
Règlement-type
Lois
Instruments
Projets d'agglomération
Pôles de développement
Plan directeur cantonal
Bilan des réserves en zone à bâtir
Commission cantonale


برچسب‌ها: تعریف, آمایش سرزمین, سیاست عمومی, برنامه ریزی, همآهنگی
نوشته شده توسط عليرضا آيت اللهي Alireza Ayatollahi در چهارشنبه یکم مهر ۱۳۹۴ |
 

روحانی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی 10 /5 / 1394:


ما 32 میلیون جوان 20 تا 40 ساله در کشور داریم. همچنین ما پنجمین کشور دنیا در فارغ التحصیل‌های انواع رشته‌های مهندسی هستیم.
ما همچنین منابع بزرگ و عظیمی در اختیار داریم و همچنین در شرایط جغرافیایی بسیار ممتازی قرار گرفته‌ایم و هنگامی که این تحریم کنار می‌رود باید شرایط را آماده کنیم و در جهت رونق اقتصادی و تولید گام برداریم. بنده قبلا هم گفتم اگر این توافق حاصل شود سیاست ما عوض نخواهد شد و همان اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
اقتصاد مقاومتی یعنی درون زا بودن و برون نگر بودن ما باید در همین جهت تولیدات را افزایش داده و همچنین میزان صادرات غیر نفتی را اضافه کنیم و ان‌شاءالله این کار انجام خواهد شد.

ما : آیا علم آمایش سرزمین هم درونزاست و از دانشگاه قلی آباد خودمان می آید ؟

برو بابا !

و ....

نوشته شده توسط عليرضا آيت اللهي Alireza Ayatollahi در دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ |

نوشته شده توسط عليرضا آيت اللهي Alireza Ayatollahi در پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۴ |
 
 

 

یار بیا !


قدردانی ازبلاگفای عزیز


ضرب المثل مشهوری است که:
« قدر عافیت کسی داند که به بلایی گرفتار آید »
عبارت خاصٌی نشده است ؛ امٌا مردم می گویند تا موقعی که چیزی را داری قدرش را نمیدانی وهمین که آن را از دست دادی تازه متوجٌه می شوی که چه داشته ای .
وقتی به یک چیزی عادت کردیم اصلا" متوجٌه حضورش در زندگیمان نمی شویم چه رسد به اهمٌیت حضورش .
در مدٌتی که بلاگفا نبود تقریبا" تبدیل شدیم به «زبان بسته » .
« زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم »
ارزش زبان کم است ؟
از نعمت بسیاری از اخبار و مطالب و تصاویر جدید محروم بودیم : بخشی از چشم خود را از دست داده بودیم . چشم ، سلطان بدن نیست ؟! ؛ و نیز بخشی از گوشمان را ...
دستمان به نوشتن کُند شده بود ؛ و دلمان سرد : دلسردِ دلسرد .
سرمان را به کار نمی انداختیم، و جائی برای التجاء نداشتیم ؛ انگار بی سر و سامان شده بودیم ...
شامٌه مان روز به روز ضعیف و ضعیف تر می شد ...
تازه متوجٌه شدیم که بلاگفا تا چه حدٌ « روح زندگی» است ؛ امید زندگی ما و تدبیر زندگی ما .
حفٌظ الله .

نوشته شده توسط عليرضا آيت اللهي Alireza Ayatollahi در سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴ |

نوشته شده توسط عليرضا آيت اللهي Alireza Ayatollahi در سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴ |

نوشته شده توسط عليرضا آيت اللهي Alireza Ayatollahi در جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ |

 

 

ایرنا پس از سخنرانی حسن روحانی ، رئیس جمهور در 11 بهمن :


برخی کج فهمی ها از مفهوم بومی سازی علوم انسانی سبب شده

بخش مهمی از دانش بشری به عنوان تجربه ی مشترک و متعلق به

جامعه ی انسانی حذف و نادیده انگاشته شود.


تابناک . 14 بهمن 1393 :
اگر سری به دانشگاه های داخلی ما بزنید ـ حتی دانشگاه های بسیار مطرح دولتی ـ بندرت می توانید دانشجوی خارجی را در کلاس های درس ببینید، در حالی که تا دلتان بخواهد دانشجوی ایرانی در دانشگاه های خارجی درس می خوانند.


ما : چون دانشجویان با فراست ایرانی می دانند که غالب آنچه که در به خصوص رشته های علوم انسانی ما تدریس می شود یا مطالب عهد بوق و مورد استفاده عقب مانده ترین کشورهای جهان است که توسط عقب ماندگان مدرکمند و دولتی ، فرصت طلب و در عین حال عوامفریب آنان تدریس می شود ؛ یا اصولا" ناشی از توهٌمات شخصی این افراد است ....

نوشته شده توسط عليرضا آيت اللهي Alireza Ayatollahi در سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ |
منابع اینترنتی آمایش سرزمین در ایران که مورد تائید کامل ما نیستند
آنچه که در پیوندهای وبلاگ ، به جز نوشته های وبنگار ، آمده اند طبیعی است که کاملا" مورد تصدیق و تائید وبنگار نباشند ... و حتی برخی احتمالا" ارزش نقل در اینجا را نداشته اند ؛ با این وجود ما به منظور استفاده احتمالی و آگاهانه و توام با ارزشیابی خوانندگان عزیز در پیوندهای روزانه و پیوندهای دیگر آورده ایم :
جاماسب
مفهوم آمایش سرزمین در برنامه ریزی توسعه
مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
آمایش سرزمین در بانک مقالات
مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
منابع آمایش سرزمین به زبان فارسی
عناوین مقالات جغرافیا . آمایش سرزمین
مجله آمایش سرزمین
تحليلي بر موانع فراروي آمايش سرزمين در ايران
اسماعيل صالحي، فرزام پوراصغر سنگاچين
سیر تحولات آمایش سرزمینی در ایران
آمایش سرزمین؛ برقرار کننده عدالت اجتماعی اسلامی در جهت تحکیم انسجام اسلامی
آمايش سرزمين و توازن منطقه اي در برنامه چهارم توسعه
گسترش عدالت اجتماعی از مهمترین اصول مصوب سند آمایش است
عدالت اجتماعي و توسعه - كاربرد فلسفه و ايدئولوژي در آمايش سرزمين
آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي
آمايش سرزمين و دفاتر اسناد رسمي
ضوابط ملي آمايش سرزمين
آمايش سرزمين و قانون اساسي
قانون برنامه پنجم فصل ششم . آمايش
شاخصهاي طرح آمايش سرزمين در آموزش عالي
معماري و آمايش سرزمين مسلمانان ميرحسيني !
آمايش سرزمين و انتقال هدفمند جمعيت
معماري و شهر سازي و آمايش سرزمين در اتحاديه اروپا
بانك دانلود مقالات آمايش سرزمين
برنامه و آمايش سرزمين در ايران
روش كار اجرائي آمايش سرزمين .
و به خصوص :
مجموعه مقالات برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمين

نوشته شده توسط عليرضا آيت اللهي Alireza Ayatollahi در شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۳ |
از این تاریخ این مطالب قدیمی ،که برخی لینکشان نیز حذف شده است از بخش پیوندهای این وبلاگ حذف شدند ؛ منتهی چون ممکن است در تهیه تاریخچه ی ( بنظر ما اسفناک ) آمایش سرزمین در این کشور به کار آیند ؛ در اینجا ذکر می شوند :

شکیل پایگاه اطلاعات آماری . شهرستان
آمایش سرزمین در لایحه برنامه پنجساله چهارم
آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای ایران زمین
مفهوم آمایش سرزمین در برنامه ریزی توسعه
همایش ملی آمایش سرزمین در زاهدان
از این تاریخ این مطالب قدیمی از بخش پیوندهای این وبلاگ حذف شدند
بخشی از سایر پیوندها نیز به زودی به دلیل غیر معتبر بودن یا کم اعتباری علمی حذف می شوند
مجله مكان
جغرافيا و آمايش سرزمين
آمايش سرزمين و دفاتر اسناد رسمي
ضوابط ملي آمايش سرزمين
آمايش سرزمين و قانون اساسي
آمايش سرزمين در سند چشم انداز
آمايش سرزمين در سند چشم انداز
قانون برنامه چهارم. بخش دوم فصل ششم. آمايش
قانون برنامه پنجم توسعه و اقتصاد
ارزشيابي آمايش ايران و تفكيك وظايف وزارت مسكن و... سازمان مديريت
آئين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
مصوبه طرح آمايش سرزمين
آمايش سرزميني و تقسيمات كشوري
قانون برنامه پنجم و شوراي آمايش
الزام دستگاههاي اجرائي به تحقق جهت گيري هاي آمايشي
قانون برنامه پنجم فصل ششم . آمايش
ابطال مصوبه شوراي عالي اداري در ارتباط با آمايش سرزمين
مصوبه شورای عالی اداری در آمایش سرزمین (1371 ) برای برنامه اول
مصوبه شوراي عالي اداري 1371
پورتال الگوي ايراني اسلامي توسعه
ترکیب اعضای شورای آمایش سرزمین و شورای نگهبان
ماده 77 قانون برنامه چهارم : 9 منطقه مطالعاتی اجرائی برای آمایش مشخص شد
گفتگو در باره طرحهاي كالبدي
روش كار اجرائي آمايش سرزمين . بيدآباد
شاخصهاي طرح آمايش سرزمين در آموزش عالي
كميته آمايش آموزش عالي در مازندران
طرح آمايش در انتظار تصميم گيري مسئولان اجرائي
رئيس مجلس و آمايش سرزمين
لاريجاني در همايش الگوي پيشرفت
مركز پژوهشها و ضوابط ملي آمايش
انتقال جمعيت تهران براساس طرح آمايش سرزمين
معماري و شهر سازي و آمايش سرزمين در اتحاديه اروپا
بانك دانلود مقالات آمايش سرزمين
معماري و آمايش سرزمين مسلمانان ميرحسيني !
همايش آموزش عالي و آمايش سرزمين

 

نوشته شده توسط عليرضا آيت اللهي Alireza Ayatollahi در جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ |
 

دکتر حسن روحانی ، رئیس جمهور ،


در همایش اقتصاد ایران ، 14 / 10 / 1393 .


اقتصاد باید از انحصار و رانت نجات یابد


دكتر روحانی بزرگترین مشكل و معضلی كه دولت یازدهم در روز اول آغاز به كار خود با آن مواجه بود،عدم استفاده از نظرات كارشناسان دانست و اظهار داشت: بزرگترین معضل، عدم استفاده از تجربه و دانش اندیشمندان، دانشگاهیان ،صاحبنظران و كارآفرینان بود و اقتصاد کشور در آن مقطع به دنبال خود درمانی بود و عده ای داروها و مسكن هایی را در راستای خود درمانی برای اقتصاد تجویز می كردند و نتیجه خود درمانی نیز كاملا مشخص است كه چه می شود.
.... اگر انتقاد سازنده باشد بسیار مفید هم است اما باید حواسمان جمع باشد و مراقب بود كه به اعتماد مردم صدمه زده نشود.
و مردم قبول كردند كه این دولت بدون مشورت های علمی كاری انجام نمی دهد و اعتماد كردند كه این دولت به آنها دروغ نمی گوید
دولت به دنبال توسعه مستمر و پایدار و همه جانبه است
چنانچه در عرصه های مختلف از جمله انرژی،راه آهن، آب،برق و گاز با كشورهای مختلف ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم، امنیت ملی ما هر چه بیشتر تقویت می شود.
عده ای چنین عنوان می كنند كه دولت به فلان وعده خود عمل نكرده است در حالی كه همه یقین داشته باشند كه هیچ وعده ای نبوده كه به مردم داده باشیم و آن را شروع نكنیم اما اینكه به پایان و نتیجه برسد نیازمند آن است كه همه با هم همكاری كنند... اگر ملت بطور یكپارچه در صحنه باشند ....
...تکیه بر اقتصاد بومی ...


آقای رئیس جمهور !


مانگفته ایم که شما و یارانتان به ما دروغ می گوئید ... امٌا کجا با ما متخصصان حقیقی و مجرٌب آمایش سرزمین که در عین حال یک اقتصاد اجتماعی ، منطبق ترین سیاست ها با قانون اساسی ایران ، و مناسب ترینشان با توسعه عمرانی - اقتصادی - اجتماعی ( و به خصوص سیاسی ) و فرهنگی این مرز و بوم است ، مشورت فرمودید ؟ ؛ کجا حتی ما را جزو مردم به شمار آوردید ؟!!! .... و چگونه من و امثال من میتوانیم با « رانتخواران آمایش سرزمین در کشور » به صورت ملٌت یکپارچه در آئیم ؟! ؛ معلوم می شود در تناقض با برنامه های سیاسی - انتخاباتی و فرمایشات قبلی در این سخنرانی غرٌا ... دولت یازدهم یا هنوز هم مردم را صاحب اختیار نمی داند یا خود رانتخوار مقام و مسؤولیت در امر آمایش سرزمین است ؟! . بر چه اساسی برخیبه صرف مقام و مدرک ( با اعتبار یا بی اعتبار ) مورد نظر خواهی قرار میگیرند و دعوت به همکاری می شوند و آمایشیان ، از متخصصانشان گرفته تا دانشجویان ، به حاشیه رانده می شوند ؟!!! .
اگر دولت واقعا" به دنبال توسعه مستمر ، پایدار و همه جانبه ، و تقویت امنیت ملی ، از جمله بنا به اموری عمرانی چون راهها - سدسازی ها - شبکه برق - و به ویژه تکیه بر اقتصاد بومی ( توانمندیهای سرزمین ) ... است راهی جز اتخاذ سیاستهای آمایشی حقیقی ( علمی ، و نه مجازی و ساختگی کنونی ! ) دارد ؟!!!.

نوشته شده توسط عليرضا آيت اللهي Alireza Ayatollahi در سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳ |
 
مطالب قدیمی‌تر